Termeni si conditii

ACHIZIȚIONARE DE PRODUSE ONLINE

Acest site este operat de WINE & DRINKS LAND S.R.L.

WINE & DRINKS LAND S.R.L. este o persoană juridică română, cu sediul social în Județul Constanta, Oraș Constanta Str. Unirii, Nr.108 A, având codul de înregistrare fiscală RO35223803, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. : J13/2426/11.11.2015, denumită în continuare “WineDrinks.ro”

Orice persoană care accesează site-ul www.winedrinks.ro și se înregistrează în mod valabil, comunicând WineDinks.ro toate datele necesare, va fi denumită în continuare “Utilizator”.

Orice utilizator a transmis si finalizat o comanda cu privire la unul din produsele puse in vânzare pe site-ul www.winedrinks.ro va fi denumit in continuare “Client”.

Prin accesarea site-ului www.winedrinks.ro toți utilizatorii consimt sa respecte termenii si condițiile prezentate mai jos, precum si legislația aplicabilă in domeniu.  

Art. 1. DEFINIȚII

Pentru îndepărtarea oricăror interpretări contrare, in înțelesul prezentului contract, următorii termeni au definițiile date mai jos:

Site reprezintă domeniul www.winedrinks.ro precum și subdomeniile acestuia.

Serviciu – pus la dispoziție de WINE & DRINKS LAND S.R.L. prin intermediul platformei online ce poate fi accesată la www.winedrinks.ro – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile publice disponibile ale site-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorului/Clientului să contacteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță dar fără a se limita la acestea (inclusiv telefonic).

Comanda reprezintă documentul electronic, generat ca urmare a accesării site-ului www.winedrinks.ro de către un Utilizatorul care a acceptat termenii si condițiile de utilizare prezentate pe site.

Prin lansarea unei comenzi pe site, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care winedrinks.ro își derulează operațiunile.

Produse – orice produs încărcat pe pagina corespondentă adresei web www.winedrinks.ro.

Contractul – reprezintă o Comanda confirmată în prealabil de către reprezentanții winedrinks.ro, prin care se acceptă  livrarea  produsului sau a produselor comandate de Client cu respectarea prevederilor impuse de O.U.G 34/2014 privind contractul de furnizare de produse încheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează in mod exclusiv, înainte si la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanta.

Data intrării in vigoare a contractului – este data confirmării Comenzii de către reprezentanții winedrinks.ro.

Specificații – toate specificațiile privind produsele încărcate pe site, astfel cum acestea au fost puse la dispoziție de producător. În cazul în care, între specificațiile puse la dispoziție de producător (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj) apar diferențe ca rezultat al modificărilor impuse de producător, winedrinks.ro nu își asumă răspunderea privind imaginea produselor prezentate pe site-ul www.winedrinks.ro.

Prezenții termeni si condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului de vânzare-cumpărare la distanța și se vor supune prevederilor O.U.G. 34/2014.  

Art. 2. CONDIȚII GENERALE

Prin documentul prezent va aducem la cunoștința regulamentul privind termenii si condițiile de folosire a site-ului winedrinks.ro
Utilizarea site-ului www.winedrinks.ro (navigarea, accesul, cumpărarea produselor de pe acest site) implică garanția din partea clientului că a împlinit vârsta de 18 ani și că este de acord cu termenii și condițiile expuse în conținut.
Administratorul site-ului www.winedrinks.ro își rezervă dreptul de a modifica in orice moment conținutului acestui acord fără o notificare în prealabil.
Prin folosirea site-ului/conținutului/, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse site-ului sau conținutului aparținând WINE & DRINKS LAND S.R.L., în conformitate cu legislația română în vigoare.
Cumpărătorul/Clientul nu poate sa revoce acordul exprimat in favoarea condițiilor prezente in cuprinsul site-ului www.winedrinks.ro  pe perioada derulării unui contract sau pana in momentul in care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate fata de WINE & DRINKS LAND S.R.L..
In cazul in care Utilizatorul/Clientul a achitat contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de WINE & DRINKS LAND S.R.L. si își menține intenția de revocare a acordului exprimat în favoarea condițiilor prezente in cuprinsul site-ului: www.winedrinks.ro  pe perioada derulării unei comenzi, WINE & DRINKS LAND S.R.L. urmează să anuleze cererea de produse a Utilizatorului/Clientului fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.  

Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI.

Obiectul Contractului îl constituie vânzarea produsului/produselor comandate pe site de către Client si confirmate pentru livrare de către reprezentanții winedrinks.ro    În comanda vor fi înscrise in mod obligatoriu: prețul de vânzare al produsului/produselor comandate, modalitatea de plată, precum si termenul de plată.
Proprietatea asupra produselor va fi transferată la momentul efectuării plății de către Client in locația indicata in comanda, înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrărilor efectuate de personalul winedrinks.ro.

Art.4. PRETUL DE VANZARE. MODALITATI DE PLATĂ

4.1. Prețul de vânzare al produselor este cel afișat pe site.  Prețul afișat include TVA, precum și orice altă taxă aplicabilă (mai puțin cheltuielile de livrare ale produsului/produselor). Prețul de vânzare poate fi modificat de către winedrinks.ro, in orice moment fără o notificare prealabilă.
4.2. In momentul confirmării comenzii, winedrinks.ro va emite o factură pentru produsele ce urmează a fi livrate, Utilizatorul  fiind obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația in vigoare.
4.3. Modalitățile de plată sunt:
Plata in numerar – in lei, integral, la livrare sau la ridicarea produselor de la locatia magazinului winedrinks situat pe strada Unirii nr.108A, Constanta. În cazul livrării produsului printr-o firmă de curierat, plata produsului se face după verificarea coletului de către Client iar efectuarea plății de către acesta reprezintă acceptul privind conformitatea produsului/produselor livrate. Plata se va face direct către firma de curierat pe baza de chitanță.

4.4. Promoțiile/ofertele prezente pe site sunt valabile in limita stocului disponibil si numai in perioada indicata pe site.

Art. 5. LIVRAREA PRODUSELOR

5.1. Livrarea produsului comandat (precum si a documentelor însoțitoare) se va face la adresa indicata de Client, in termen de maxim 14 zile de la momentul ridicării produsului de catre firma de curierat, care reprezintă termenul de retragere din contractul încheiat cu winedrinks .ro.
5.2. Livrarea se face numai pe teritoriul României.
5.3. In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, winedrinks .ro va anunța Clientul cu privire la termenul estimat al livrării.
5.4. In cazul in care Clientul nu furnizează informații corecte cu privire la facturare sau livrare, winedrinks .ro va putea refuza livrarea, fără ca acest lucru sa se considere o încălcare a Contractului, sau va putea stabili un nou termen de livrare, după îndeplinirea lipsurilor.

5.5. winedrinks .ro nu isi asuma raspunderea pentru intarzierile cauzate de firma de curierat.

Art. 6. GARANTII

6.1. Toate produsele comercializate pe site, beneficiază de condiții de garantie conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.
6.3. Produsele comercializate de winedrinks.ro sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producător in parte.
6.4. De asemenea, orice reclamație privind deficiente ale produsului/produselor achiziționate pot fi făcute direct pe adresa office@winedrinks.ro sau la sediul WineDrinks in termen de 14 zile de la recepție.  

Art. 7. RETURNAREA PRODUSELOR

7.1. In functie de natura produselor, orice client persoana fizica (consumator) are dreptul sa notifice în scris WineDrinks că dorește denunțarea contractul de vânzare – cumpărare a produsului/produselor comandat/comandate, fără ca acest lucru sa dea naștere la penalități si fără a fi necesara invocarea vreunui motiv, cu condiția ca denunțarea sa se producă in termen de maxim 14 zile lucrătoare de la livrarea comenzii.

7.2 Clientul va suporta cheltuielile directe de returnare ale produselor cumparate de la winedrinks.ro.

7.3. Pentru produsele returnate care prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzura, zgârieturi, lovituri, winedrinks.ro  va avea dreptul de a alege dacă acceptă sau nu returnarea sau daca diminueaza suma returnata. Renunțarea la contract și restituirea produsului se va face în conformitate cu instrucțiunile prezentate la Anexa B din OUG 34/2014.

7.2. În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, winedrinks.ro va rambursa  contravaloarea acestuia in cel mult 14 de zile de la primirea produselor.
7.3. Denunțarea contractului in mod repetat va putea fi considerata un abuz.
7.4. In orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie sa fie in aceeași stare, sigilate, in ambalajul si cutia originala, cu etichetele intacte si împreuna cu toate documentele care l-au însoțit (factura, bon fiscal sau alte documente).

7.5. Acele produse la care producatorul impune conditii speciale de depozitare NU vor fi acceptate pentru returnare de catre WineDrinks, in conformitate cu OUG 34/2014 Art. 16 Lit. d).

7.6. Prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile O.G. 34/2014, in cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanta.

Art. 8. RASPUNDEREA FINESTORE

8.1. winedrinks.ro nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere a Utilizatorului sau a Clientului in situația in care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termeni si condiții sau de nerespectarea Contractului si celorlalte instrucțiuni menționate pe site.
8.2. winedrinks.ro nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum si pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe site.
8.3. winedrinks.ro nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul/Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către winedrinks.ro a oricăreia din obligațiile sale conform Contractului si pentru daune care rezulta din utilizarea produselor respective după livrare si, in special, pentru pierderea produselor.

8.4. winedrinks.ro isi rezerva dreptul de a anula comanda si de a nu tine rezervate produsele comandate in cazul in care clientul nu poate fi contactat telefonic in termen de 24 de ore de la plasarea comenzii.

Art.  9.  DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Toate materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuala a winedrinks.ro. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptând perioada de care este nevoie sa fie vizualizate online.

Art. 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

10.1. winedrinks.ro se obliga sa respecte dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.
Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale).
Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
10.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face prin culegerea de la Utilizator/Client a datelor personale necesare executării Contractului.
Datele obținute de către winedrinks.ro vor fi stocate în baze de date, iar winedrinks.ro va lua toate masurile pentru protecția lor împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale.
Părțile accepta ca in vederea executării Contractului, winedrinks.ro trebuie sa transmită datele cu caracter personal culese de la Clienți către firma de curierat care ii va livra produsele comandate.
10.3. WineDrinks înregistrează numai informațiile cu caracter personal oferite voluntar de către Utilizator/Client.
10.4. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata, winedrinks.ro  are obligația de a administra in condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează Utilizatorii/Clienții.
Winedrinks.ro respecta dreptul la confidențialitate datelor fiecărei persoane care accesează site-ul.
10.5. Winedrinks.ro nu va colecta date personale despre Utilizatori/Clienți (nume, adresa, telefon sau adresa de posta electronica), exceptând situația in care Utilizatorii/Clienții înșiși comunica aceste date.

10.6. Prin înscrierea pe site/efectuarea unei COMENZI si completarea datelor personale in formularele de înscriere, Utilizatorii/Clienții declară că sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie incluse in baza de date a SOCIETATII si își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale sa fie stocate si utilizate pentru:

  • activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea winedrinkssi a terților cu care winedrinks are relații de orice natura) la adresele de e-mail comunicate,
  • participarea la concursuri, promoții;
  • transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări in site, administrare, etc);
  • statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite si imaginii site-ului si pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități si servicii noi;
  • pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului;
  • cercetări de piață;
  • urmărirea datelor de vânzări.

Winedrinks .ro poate face cunoscute aceste informații partenerilor săi in activitățile menționate mai sus.

10.7. Winedrinks.ro nu va dezvălui nicio informație furnizata de Utilizatorii/Clienții site-ului sau fără a primi mai întâi consimțământul expres al acestora in această privință. În același timp însă, poate dezvălui informații si date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege.

10.8. Conform Legii nr. 677/2001, Utilizatorii/Clienții beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenție (art. 14), opoziție (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si de a se adresa justiției (art. 18). Totodată, aceștia au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care ii privesc si sa solicite  ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul WINE & DRINKS LAND S.R.L.

10.9. Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate Winedrinks.ro,  Utilizatorii/Clienții  își pot exercita, in mod gratuit, următoarele drepturi:
– o data pe an, confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
–  sa intervină asupra datelor transmise;
– sa se opună prelucrării datelor pentru motive întemeiate si legitime legate de situatia lor particulara.

10.10. Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justiție, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

10.11. In unele cazuri, este posibil ca Winedrinks.ro sa colecteze informații cu caracter non-personal despre Utilizatori/Clienti. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit si numele domeniului website-ului de unde a fost făcută conexiunea la site.  

Art. 11. UTILIZAREA ABUZIVA A SITE-ULUI www.winedrinks.ro 

Se considera utilizare abuziva a site-ului orice utilizare făcută într-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislației in vigoare sau in orice alt mod care poate produce prejudicii Winedrinks.ro.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul va fi considerat o tentativa de fraudare a site-ului si va pune in mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

Art.12. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Winedrinks.ro poate cesiona si/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia in vederea ducerii la îndeplinire a comenzii.

In caz de cesiune/subcontractare, Winedrinks.ro rămâne răspunzător fata de Client cu privire la modul in care persoana căreia i-a cesionat contractul își îndeplinește obligațiile fata de Client.

Art.13 – FORTA MAJORA

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forța majora, in conformitate cu legislația in vigoare.

Art. 14. LEGEA APLICABILA. LITIGII

Contractul este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între Winedrinks.ro si Client se vor rezolva pe cale amiabilă sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.